Yksityisyydensuojaa koskevat käytäntömme

Espanja-loma.fi:n yksityisyydensuoja

www.espanja-loma.fi (jälkeenpäin käytetään nimitystä “Sivusto”), on osa Spain Holiday Online Rentals S.L.-yritystä (jälkeenpäin käytetään nimitystä “Spain-Holiday”) joka on espanjalainen laillinen yritys, joka on rekisteröity Malagan yritysrekisteriin Espanjaan (Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A ). Yrityksen espanjalainen y-tunnus on ES-B92802479.

Spain-Holiday käsittelee Tämän sivuston käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti, kunnioittaen ja lain sallimissa rajoissa. Se myös huolehtii että kaikki käyttäjien henkilötiedot tallennetaan turvallisesti ja lakien edellyttämällä tavalla. Käyttäjät voivat olla yritykseen yhteydessä, mikäli heille herää kysymyksiä yrityksen käytäntötavoista tai henkilötietojen käsittelystä.

Tämä asiakirja sisältää yksityiskohtaista tietoa käyttämistämme evästeistä ja siitä, miten henkilötietoja käsitellään Spain-Holidaylla. Yksityisyydensuojaa tarkistetaan ja päivitetään ajoittain lakimuutosten, kaupallisten kehitystoimintojen tai palvelujen muuttumisen vuoksi. Yksityisyydensuojaa koskevat muutokset päivitetään aina Sivustolle.

 

Spain-Holidayn keräämät henkilötiedot

Kun Sivuston käyttäjä rekisteröityy, lähettää tiedustelun tai varauksen loma-asunnosta Sivuston kautta, tietyt henkilötiedot tallentuvat Spain-Holidayn tietokantaan, jotta se voi välittää käyttäjälle tärkeää tietoa kuten varausvahvistuksia, maksumuistutuksia ja muita varaamiseen liittyviä tietoja. Näitä tallennettavia tietoja ovat muun muassa nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Muista tallennettavia tietoja saattavat olla, käyttäjän IP-osoite, tietokoneen käyttöohjelma tai mobiiilisovelluksen versio, kieliasetukset ja Sivustolla näytetyt sivut.

 

Henkilötietojen käyttö

Käyttäjien henkilötietoja käytetään Sivuston toimivuuden ja sen palvelujen parantamiseen. Näitä parantamistoimintoja ovat varaukset, tiedustelut, tilin hallinnointi, markkinointitoiminnot, maksut, tiedotteiden lähettämiset, huijausviestien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä analyyttiset prosessit.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Spain-Holiday käyttää tarkkoja turvallisuusmääräyksiä turvatakseen käyttäjien henkilötietojen oikeanlaisen käytön ja säilyttämisen. Spain-Holiday ei luovuta henkilötietoja koskaan kolmannelle osapuolelle ilman käytttäjän lupaa. Tämän vuoksi tietojen tallennuslaitteita säilytetään valvotussa tilassa, johon on rajattu pääsy henkilöiltä. Palomuureja ja muita turvallisuusjärjestelmiä käytetään estämään verkkohyökkäykset järjestelmään. Pääsy tarkempiin henkilötietoihin annetaan ainoastaan Spain-Holidayn valituille henkilökunnan jäsenille, jotka tarvitsevat tietoja suorittaakseen jonkinlaisen tärkeän toiminnon. Spain-Holiday pitää käyttäjien tiedot turvassa ja näin ollen suorittaa tiettyjä turvatoimenpiteitä aina ennen kuin tietoja luovutetaan eteenpäin henkilökunnalle. Spain-Holiday käyttää erillistä maksupalvelutarjoajaa maksujen käsittelyssä, joka käyttää  turvallista SSL-verkkosuojattua yhteyttä. Näin ollen Spain-Holiday ei myöskään tallenna käyttäjien kaikkia luottokortin tietoja, eikä sitä näin ollen voida pitää vastuussa maksutapahtumiin liittyvistä ongelmatilanteista. Turvallisuussyistä Spain-Holidaylla on käytössään automatisoitu järjestelmä, joka seuloo kaiken tiedon.

Spain-Holiday tarjoaa käyttäjille Secure Inbox-nimisen tilin, joka mahdollistaa Varaajan ja Omistajan välisen, suoran viestittelyn järjestelmän sisällä. Spain-Holidaylla on turvallisuussyistä käytössään automatisoitu järjestelmä, joka seuloo kaiken tiedon petollisen tai vilpillisen sisällön varalta. Järjestelmä myös suodattaa viestit roskaposteista ja haitallisista tiedostoista.

Omistajien ja Varaajien arkaluontoiset tiedot joita voitaisiin vilpillisesti käyttää (kuten luottokortin numerot) piilotetaan automaattisesti turvallisuussyistä. Spain-Holiday saattaa myös piilottaa yhteystietoja, joita voitaisiin käyttää muodostamaan yhteys Omistajaan tai Varaajaan muualla kuin järjestelmän sisällä. Jos epäluotettavaa sisältöä havaitaan, se estetään kokonaan. Kaikki tieto, joka kirjataan Secure Inboxiin tallentuu Spain-Holidayn järjestelmään. Spain-Holiday voi selata näitä Omistajan ja Varaajan välisiä keskusteluja vain ja ainoastaan lain sallimissa rajoissa, jos se on turvallisuussyistä tarpeellista tai jos Spain-Holidaylla on laillinen syy tähän, kuten petollisen toiminnan tai väärinkäytön havainnointi. Mitään viestejä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, ellei se ole lain mukaan välttämätöntä. Spain-Holiday voi myöskin käyttää nimettömänä tallennettuja tietoja palvelujen parantamistarkoituksiin.

Henkilötiedot ja muut asiat jotka kirjataan tilin rekisteröinti- tai varausvaiheessa tallennetaan tietojärjestelmään nimeltä Spainholiday. Järjestelmä on rekisteröity Espanjan tietosuojavaltuutetun toimistossa ja sen omistaa Spain Holiday Online Rentals S.L. Hyväksyessään palvelun käyttöehdot, käyttäjä hyväksyy samalla tässä asiakirjassa selitetyt henkilötietojen käsittelytavat.

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskevat tiedot Spain-Holidaylta. Hänellä on myös oikeus oikaista tietoja tai pyytää poistamaan ne. Hänen täytyy tällöin lähettää kirjallinen pyyntö Spain-Holidayn asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen support@spain-holiday.com. Käyttäjillä on myös oikeus lähettää pyyntö kirjallisesti osoitteeseen: Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Málaga..

Jos Spain Holiday Online Rentals S.L.:lle toimitetaan kolmannen osapuolen henkilötietoja kaupallisen toiminnan yhteydessä, niiden luovuttajan tulee vakuuttaa, että hän on valtuutettu luovuttamaan kyseessä olevat tiedot ja hän on toimittanut kolmannelle osapuolelle tietoa hänen henkilötietojensa luovuttamisesta lain edellyttämällä tavalla. Mikäli tietojen luovuttaja ei ole noudattanut lakia ja tiedottanut kolmatta osapuolta tietojen luovuttamisesta, tietojen luovuttaja on yksinomaan vastuussa rikkomuksen seuraamuksista, joita Spain-Holidaylle voitaisiin osoittaa tässä tilanteessa, vapauttaen Spain-Holidayn täysin vastuusta.

 

Henkilötietojen käsittely

Sovellamme tietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston 26.4.2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja muita sovellettavia tietosuoja-asetuksia (myöhemmin käytetään nimitystä GDPR). Kaikki henkilötiedot, joita www.spain-holiday.com-sivuston käyttäjät luovuttavat sivustolla kuuluvat Spain Holiday Online Rentalsin (myöhemmin käytetään nimitystä Spain-Holiday) vastuulle. Spain-Holiday on sivuston omistaja ja laillinen edustaja. Sen yritystunnus on CIF B92802479 ja virallinen osoite on Paseo de Cerrado de Calderón, 13, Local 41, 29018 Malaga (Espanja). Puhelin: +34 951 234 435 ja sähköpostiosoite:support@spain-holiday.com.

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Sivuston käyttäjiltä saatuja tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mitä varten niitä on kerätty. Käyttäjätili: kerättyjen tietojen laillinen tarkoitus on tarjota ja avustaa erilaiden palvelujen käytössä: ilmoitusten ja tietojen rekisteröinnissä annettuja tietoja käytetään auttamaan kommunikointia käyttäjien kanssa. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan varausprosessissa ja muissa laillisissa toimenpiteissä. Yhteystietolomake: käytetään helpottamaan varaajien kommunikointia. Tässä tapauksessa tietoja säilytetään sitä tarkoitusta varten, miksi ne on kerätty. Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta, ellei henkilö itse pyydä niiden poistamista. Uutiskirjeen tilaus: käyttäjä hyväksyy henkilötietojen käytön tilaamalla uutiskirjeen. Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes uutiskirjeen tilaaja pyytää niiden hävittämistä. Tiedustelujen lähetys: tiedusteluja käytetään Spain-Holidayn sivuston loma-asuntojen omistajien tai välittäjien kanssa kommunikointiin sekä varausten hallintaan. Tietojen laillinen tarkoitus on helpottaa omistajien ja varaajien välistä viestintää, vuokrasopimusten laadintaa sekä laillisten vastuiden välitystä. Voita lahjakortti-palkkimme: palkin avulla lähetämme tietoja tarjouksista, aktiviteeteistä ja Spain-Holiday.com-sivuston järjestämistä tapahtumista. Antamalla tiedot palkin tietokenttään käyttäjä hyväksyy niiden käytön ja niitä säilytetään niin kauan kun henkilö ei vaadi niiden poistamista.

 

Tietojen käyttäjät

Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Riippuen tarkoituksesta kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään henkilötietoina. Tiedot saattavat sisältää nimen, sukunimen, kansallisuuden, henkilökortin tai passin numeron tai yksityiskohtaisempia henkilötietoja kuten syntymäajan, sukupuolen, yhteystietoja, puhelinnumeron, postinumeron ja sähköpostiosoitteen. Nämä tiedot voivat myös liittyä välitettäviin kohteisiin, jolloin yksityiskohtia kuten kohdenumeroita, osoitetta, lisenssinumeroita ja pankkitietoja käsitellään. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti erilaisia teknisiä turvallisuusmenetelmiä käyttäen, kuten nykyiset henkilötietojen käsittelysäännökset vaativat. Spain-Holiday.com ei välitä mitään tietoja kolmansille osapuolille. Ainoastaan tietoja tulee välittää eteenpäin erilaisissa laillisissa ja oikeudellisissa menettelyissä, joiden ratkaisemiseen niitä tarvitaan.

 

Henkilötietojen omistajan oikeudet

Henkilötietojen omistajalla on oikeus tarkistaa, oikaista, rajoittaa yrityksen keräämiä tietoja sekä vaatia niiden poistamista tai vastustaa niiden tallentamista, GDPR:n säännösten vaihtoehtojen mukaisesti. Näitä voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support@spain-holiday.com tai kirjoittamalla Spain-Holidaylle virallisen pyynnön, jolloin mukaan tulee liittää kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta vaatimuksen liitteeksi. Jos käyttäjä pitää henkilötietojen käsittelyä säännösten vastaisina, hän voi lähettää valituksen Espanjan tietosuojavaltuutetun toimisto AEPD:lle (www.aepd.es).

 

Yksityisyydensuojan ja henkilötietojen käsittelyn muutokset

Spain-Holiday.com varaa oikeuden muuttaa tai päivittää yksityisyydensuojaa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä kokonaan tai osittain. Tämän vuoksi on suositeltavaa lukea tarkkaan evästeitä koskevat säännökset, jotta käyttäjä on aina tietoinen viimeisimmistä muutoksista.

 

Muutokset yrityksen asemaan

Spain-Holiday pidättää oikeuden välittää kerätyt henkilötiedot uudelle omistajalle siinä tapauksessa, jos Spain-Holiday tekisi sopimuksen uuden palveluntuottajan kanssa. Spain-Holiday ei muussa tapauksessa ole oikeutettu luovuttamaan, myymään tai jakamaan kerättyjä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman tietojen omistajan lupaa. Spain-Holiday voi luovuttaa tietoja ainoastaan siinä tapauksessa jos laki näin määrää.

 

Evästeiden käyttö

Spain-Holiday käyttää evästeitä Sivustolla, jotta käyttäjät voidaan tunnistaa kaikilla sen sivuilla ja tarjoaa myös mahdollisuuden tallentaa käyttäjän valintoja Sivustolla. Evästeitä käytetään myös helpottamaan kirjautumisprosessia ja seuraamaan käyttäjien palaamista sivulle.

 

Evästeiden tyypit

Spain-Holiday käyttää seuraavanlaisia evästeitä:

  • Tekniset evästeet: nämä ovat välttämättömiä Sivuston normaalin toiminnan kannalta.

  • Suorituskykyevästeet: nämä evästeet keräävät tietoa selaajien käyttäytymisestä Sivustolla. Nämä evästeet eivät kerää tietoa, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin tunnistaa Sivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämä tieto on anonyymiä ja sitä käytetään ainoastaan palvelun parantamiseen. Spain-Holiday käyttää näitä evästeitä muistaakseen käyttäjän hakukriteerejä ja hänen selaamiaan majoitusvaihtoehtoja tai saadakseen tilastoja selaajien käyttäytymisestä Sivustolla. Näitä tilastoja ovat mm. Sivuston kävijämäärät ja käyttäjille sattuneet virheilmoitukset.

  • Toiminnallisuusevästeet: Nämä evästeet auttavat Sivustoa muistamaan käyttäjän valintoja, kuten käyttäjänimen. Evästeet tekevät käyttökokemuksesta sujuvamman.

Espanja-loma.fi käyttää seuraavia kolmannen osapuolen evästeitä:

ASP.NET_SessionId, .AspNet.TwoFactorRememberBrowser Turvallisuus Käytetään ylläpitämään käyttäjän aloittamaa anonyymiä istuntoa. Spain-Holiday.com
SHAdminLoginCookie, SHApplicationCookie Todentaminen Käytetään kirjautumisessa, jonka jälkeen käyttäjän ei tarvitse kirjautua uudelleen. Spain-Holiday.com
SHC_AdWords_AccountCampaign Mainonta Käytetään kun kerätään tietoa kampanjoistamme. Spain-Holiday.com
__qca Mainonta Käytetään mittaamaan sivuston arvostusta, segmentoimaan käyttäjiä sekä mainonnassa. Quantcast
__ssid Sivuston ominaisuudet Takaa Googlelle mahdollisuuden kerätä käyttäjätietoja Google Mapsia ja Youtubea varten. Google
__stripe_mid, __stripe_sid Turvallisuus/todentaminen Istuntoa koskeva eväste, jolla todennetaan käyttäjä. Stripe
__utma, __utmc, __utmv, __utmz, _ga Analyytikka Käytetään Googlen analytiikkaa varten. Google
cookiePolicyAccepted Sivuston ominaisuudet Käytetään tarkistamaan että käyttäjä on hyväksynyt evästeiden käyttöehdot. Spain-Holiday.com
currentLanguage Sivuston ominaisuudet Käytetään seuraamaan valittuja kieliasetuksia. Spain-Holiday.com
firstPageSeen Sivuston ominaisuudet Käytetään näyttämään ensimmäinen vierailtu sivu. Spain-Holiday.com
intercom-* Sivuston ominaisuudet / tuki Käytetään tuki-chatissä muistamaan käyttäjä ja käydyt keskustelut. Intercom
newsletterPopShownThisVisit Sivuston ominaisuudet Käytetään estämään pop-up ikkunan uudelleen ponnahtaminen, jos käyttäjä on sen jo nähnyt. Spain-Holiday.com
shortlistId Sivuston ominaisuudet Käytetään tallentamaan suosikkilistoja (jotka käyttäjä on itse valinnut sivustolta tai pitää mielenkiintoisena). Spain-Holiday.com
tms_VisitorID Relevanssi Tallentaa oman id-numeron laitteelle. Käytetään seuraamaan tehtyjä ostoksia, näyttämään ja lähettämään tarjouksia katsotuista kohteista, sallimaan sähköpostin lähettämisen käyttäjän ongelmatilanteissa sekä parantamaan sivuston toimivuutta. Spain-Holiday.com

 

 

Ainoastaan Spain-Holidaylla on pääsy sen omiin evästetietoihin.

 

Evästeiden pysyvyys

Spain-Holidayn käyttämiä evästeitä säilytetään eri määräaikoihin asti. Eväste säilyy Spain-Holidayn tietokannassa kuitenkin aina korkeintaan 60 päivää käyttäjän viimeisen käynnin jälkeen Sivustolla. Käyttäjällä on myös mahdollisuus poistaa evästeet selaimesta milloin vain Sivustolla olevan linkin kautta.

 

Evästeiden poistaminen

Ohjeet evästeiden hallinnalle Internet Explorerin versioissa 7, 8 ja 9

Klikkaa työkalut ja valitse Internetin asetukset.

Klikkaa kohtaa yksityisyys.

Valitse klikkaamalla itselle sopivat asetukset.

Jos haluat lisää tietoa evästeistä, klikkaa Sivustot- tai Lisäasetukset-kohtaa.

Lisää tietoa Internet Explorerin evästeiden poistamisesta löytyy täältä

Google Chrome

Klikkaa Chromen menua ja valitse Asetukset.

Click Näytä lisäasetukset.

Klikkaa Sisältöasetukset ja valitse sopivat asetukset.

Lisää tietoa Chromen evästeiden poistamisesta löytyy täältä.

Mozilla Firefox

Klikkaa Firefoxin logoa (tai työkalujen valikkoa) ja valitse Valinnat. Mac OS X:n käyttäjien tulee klikata Firefoxin menua ja valita Asetukset.

Valitse Yksityisyys ja sen jälkeen sopivat asetukset.

Jos haluat käyttää yksityiskohtaisempia asetuksia, valitse Käytä mukautettuja asetuksia historiassa.

Lisää tietoa Firefoxin evästeiden poistamisesta löytyy täältä.

Safari 5.1 ja uudemmat

Klikkaa auki Safarin menu ja valitse asetukset.

Klikkaa yksityisyysasetukset, jonka jälkeen näkyy evästeiden asetukset.

Valitse itsellesi parhaat asetukset.

Jos haluat käyttää yksityiskohtaisempia asetuksia, klikkaa yksityiskohdat.

Enemmän tietoa Safarin evästeiden poistamisesta löytyy täältä.