Käyttö- ja sopimusehdot

Yleiset käyttö- ja sopimusehdot

 

www.espanja-loma.fi on osa Spain holiday Online Rentals S.L.-yritystä (jälkeenpäin käytetään nimitystä “Spain-Holiday”) joka on Malagan yritysrekisteriin (Tomo 4211, Libro 3121, Folio 26, Sección 8, Hoja MA88747, I/A), Espanjaan rekisteröity osakeyhtiö. Yrityksen espanjalainen y-tunnus on B92802479 ja sen virallinen osoite on Paseo Cerrado de Calderón 13, Local 41, 29018 Málaga.

Spain-Holiday hallinnoi sivustoa, jonka kautta omistajat tai vaihtoehtoisesti välittäjät (jälkeenpäin käytetään nimitystä “Omistaja”) voivat mainostaa vuokrattavia loma-asuntoja ja jonka kautta käyttäjät (jälkeenpäin käytetään nimitystä “Varaaja”) voivat selata, hakea ja tehdä tiedusteluja Spain-Holidayn varausjärjestelmän kautta.

Spain-Holiday ei ole sivustolla listattujen kohteiden omistaja ja näin ollen toimii ainoastaan välittäjänä. Kaikki varaukset sovitaan Varaajan ja Omistajan kesken.

 

Käyttö- ja sopimusehdot Spain-Holiday-sivuston käyttäjille

 

1. Henkilökohtainen käyttö

Spain-Holiday-sivustoa voi käyttää vain ilmoitettujen kohteiden selaamiseen, hakuun, tiedustelujen lähettämiseen ja varaamiseen. Sivuston käyttäjä voi vuokrata sivuston kautta loma-asunnon, selata saatavilla olevia artikkeleita ja Spain-Holidayn muita julkaisuja.

Spain-Holiday-sivuston käyttäminen mihinkään muuhun kuin loma-asunnon etsimiseen ja varaamiseen sekä sivuston selaamiseen on ehdottomasti kielletty. Spain-Holidayn sisältö kuten artikkelit, videot, kuvat, omistajien tiedot ja kuvaukset ovat suojattu tekijänoikeudella. Sivuston sisältö on tarkoitettu selaajan henkilökohtaiseen käyttöön, eikä sitä saa ilman Spain-Holidayn kirjallista suostumusta lainata tai kopioida.

 

2. Spain-Holidayn välittämien kohteiden varaaminen

Varaus voidaan tehdä käyttämällä kahta erilaista varausmenetelmääe ja riippuen kohteesta, maksu voidaan suorittaa pankkisiirrolla, luottokortilla (Visa tai Mastercard).

  1.  Varaaja lähettää Omistajalle tiedustelun ja tekee varauksen suoraan Omistajan kanssa, jolloin Spain-Holiday ei toimi välikätenä varauksen tekemisessä. Varaaja suorittaa maksun suoraan Omistajalle ja hyväksyy samalla Omistajan vuokrasopimuksen.

  2. Varaaja tekee varauksen Spain-Holidayn kautta siten, että Spain-Holiday toimii Varaajan ja Omistajan välikätenä. Varaaja maksaa koko vuokrasumman Spain-Holidayn kautta ja hyväksyy samalla Omistajan vuokrasopimuksen, joka on esitetty Varaajalle ennen varauksen tekemistä.

Molemmissa varausmenettelyissä noudatetaan Spain-Holidayn yleisiä käyttö- ja sopimusehtoja.

Spain-Holiday ei ole Omistaja, vuokravälittäjä tai matkatoimisto, jonka vuoksi kaikki sopimukset kohteiden vuokrauksesta ovat yksinomaan Varaajan ja Omistajan välisiä. Sekä Varaajan ja Omistajan on siten oltava molempien täysi-ikäisiä (18 vuotta) sillä hetkellä kun kohde varataan tai julkaistaan sivustolla.  

 

3. Tietojen virheettömyys

Loma-asuntojen yksityiskohtaiset tiedot, kuten myös hinnat, varaukset ja kuvat päivityksineen ovat täysin kohteen omistajan vastuulla. Spain-Holiday.com tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että omistajien antamat tiedot kohteesta olisivat todenmukaisia, yksityiskohtaisia ja todellisuutta vastaavia. Spain-Holiday on verkkosivusto, eikä se näin ollen pysty tutkimaan kohteiden fyysistä sijaintia tai tapaamaan niiden omistajia.

 

4. Vastuut

Spain-Holidayn palvelun käytöllä Varaaja osoittaa, että hänen on vapautettava Spain-Holiday kaikesta välillisestä tai välittömästä menetyksestä tai vahingosta, jotka ovat tapahtuneet petoksen, verkkourkinnan, sääntöjen ja sopimusten rikkomisen, onnettomuuden, lakon tai Varaajan ja Omistajan välisen kiistan johdosta.  Spain-Holidayta ei voida pitää vastuussa sivuston kautta varatussa kohteessa Varaajalle sattuneista menetyksistä tai vahingoista. Spain-Holidayta ei voida velvoittaa suorittamaan mitään palautusta tai korvausta välillisistä tai välittömistä menetyksistä, joita on Varaajalle aiheutunut kohteen varaamisen johdosta. Spain-Holiday toimii ainoastaan välikätenä Omistajan ja Varaajan välillä, jonka vuoksi vuokrasopimusta ei voida solmia Spain-Holidayn kanssa.

 

5. Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Spain-Holidayn sivustolla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen sivustoihin tai lähteisiin. Käyttämällä Spain-Holidayn sivustoa sekä Varaaja että Omistaja tunnustavat, että Spain-Holiday ei ole vastuussa kyseisten sivustojen ja lähteiden paikkansapitävyydestä tai niiden saatavilla olevasta sisällöstä, tuotteista ja palveluista. Kyseiset linkit eivät tarkoita, että Spain-Holiday hyväksyisi kyseessä olevien sivujen saatavilla olevaa sisältöä, tuotteita tai palveluita.

Spain-Holidayta ei voida pitää vastuullisena minkäänlaisesta petollisesta, välittömästä tai merkittävästä vahingosta, kuten menetetyistä varoista, joita Omistaja voi kohdata vuokrauksen johdosta. Omistaja on vastuussa Varaajalle omasta sähköpostistaan ja vastaa siihen kohdistetun hakkeroinnin tai muun vahingollisen toiminnan seuraamuksista Varaajalle. Jos Omistaja joutuu petoksen tai verkkourkinnan kohteeksi tai jos Omistaja peruu varauksen, hän hyväksyy velvoitteensa palauttaa Varaajalle suoritetun summan kokonaisuudessaan tai tarjota samanlaista loma-asuntoa samoin vuokraehdoin, jos hän ei pysty täyttämään Omistajan ja Varaajan tekemän varaussopimuksen ehtoja.

Joitain henkilötietoja tallennetaan Spain-Holidayn järjestelmään sivuston selaajista. Henkilötietojen suojasta ja evästeistä kerrotaan lisää yksityisyydensuojassamme.

 

6. Muuta

Spain-Holidayn käyttö- ja sopimusehtojen, yksityisyydensuojan, ilmoitussopimuksen ja vuokrasopimuksen alkuperäinen versio on espanjankielinen ja se on käännetty eri kielille. Spain-Holiday on käännättänyt sopimukset ei kielille helpottamaan palvelun toimivuutta ja käännökset on toteutettu yrityksen käännöshenkilökunnan toimesta. Näin ollen kaikissa kiistatilanteissa käytetään alkuperäisiä, espanjankielisiä versioita sopimuksista. Alkuperäisiä asiakirjoja käytetään täten myös kaikissa oikeusistuimissa, joissa se toimii aina etusijalla ja ratkaisevana asiakirjana. 

Mikäli joku näiden yleisten käyttö- ja sopimusehtojen, ilmoitussopimuksen tai vuokrasopimuksen ehto mitätöitäisiin, todettaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, muut sopimuksen ehdot jäävät voimaan.

 

7. Laillinen toimivalta

Käyttöehtojen soveltamisessa noudatetaan Espanjan lakia. Kaikki osapuolet hyväksyvät että riita-asiat ratkaistaan toimikelpoisissa oikeusistuimissa. Yritys noudattaa Confianza Onlinen (Euroopan sähköisen kaupankäynnin luotettavuusmerkki) ohjeistusta eettisissä säännöissä , joita taas sovelletaan sähköisiin sopimuksiin, verkkomainontaan, tietoturvaan ja alaikäisen suojeluun, joissa kaikissa Varaajalla on oikeus käyttää Confianza Online tuomioistuimen ulkopuolista riitojen sovittelujärjestelmää.

 

Käyttäjillä on myös mahdollisuus käyttää EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisualustaa

Käyttö- ja sopimusehdot Omistajille

Lisäyksenä yllä oleviin ehtoihin, seuraavat kohdat pätevät Omistajiin.

 

8. Tekijänoikeus

Omistaja takaa, että hän omistaa käyttämiensä kuvien ja tekstin oikeudet, joita hän toimittaa Spain-Holidaylle (tästä eteenpäin käytetään nimitystä “materiaali”) tai hän on saanut materiaalin omistajalta luvan antaa Spain-Holidayn käyttää sitä sivustollaan. Omistaja ymmärtää että mitään Spain-Holidayn sivustolla olevaa materiaalia ei saa käyttää ilman materiaalin omistajan lupaa.

 

9. Suunnittelu ja taitto

Omistaja luovuttaa Spain-Holidaylle aikaan sitomattoman, maksuttoman oikeuden käyttää hänen tallentamaansa materiaalia markkinointitarkoituksiin. Omistaja suostuu korvaamaan Spain-Holidaylle kustannukset ja menetykset täysimääräisinä (myös oikeusavustajan kulut) kiistatilanteissa, jotka ovat johtuneet tekijänoikeuslain rikkomuksesta.

Spain-Holidayta ei voida pitää vastuussa menetyksistä ja vahingoista, jotka ovat tulosta Omistajan kuvien ja tekstien syöttämisestä järjestelmän taitto-ohjelmaan. Spain-Holiday varaa oikeuden muokata lopullista, julkaistavaa versiota, sisältäen oikeuden muokata tekstiä, asetuksia ja kuvia. Spain-Holiday pidättää myös oikeuden muokata ja korjata Omistajan tietokantaan lisättyjä tietoja.

 

10. Tietojen virheettömyys

Spain-Holiday varaa oikeuden poistaa sellaisen ilmoituksen sivuiltaan, jossa sisältö ei vastaa Spain-Holidayn asettamia minimivaatimuksia.

 

11. Arviointijärjestelmä

Spain-Holiday pidättää oikeuden pitää yllä Varaajille suunnattua arviointijärjestelmää, jossa he voivat arvioida Omistajien ja loma-asuntojen toimivuutta ja laatua. Tämä arviointi on osa yrityksen palvelua ja Spain-Holiday ei ole vastuullinen riita-asioissa, jotka koskevat arviointijärjestelmään kirjattuja Varaajan palautteita, kommentteja ja ehdotuksia.

 

12. Ilmoittaminen

Spain-Holiday varaa oikeuden lisätä sivustolleen mainoksia tai ilmoituksia sivuston sisällöstä, kuten loma-asuntojen mainoksia. Spain-Holidayn palvelun käyttö on täysin harkinnanvaraista ja Omistajat näin ollen luopuvat oikeudestaan vaatia mitään korvauksia menetyksistä tai valituksista koskien sivustolla ilmoitettua kohdetta.

 

13. Useiden kohteiden ilmoittaminen

Spain-Holiday sivulla ei ole sallittua mainostaa yhtä useampaa kohdetta samassa ilmoituksessa eikä yhtä asuntoa tule pitää useiden asuntojen esimerkkikohteena, ellei yritys ole antanut erillistä lupaa menetellä toisin. Spain-Holiday varaa oikeuden muuttaa näiden ehtojen vastaisia ilmoituksia.

 

14. Ilmoituksen poistaminen

Mikäli Spain-Holiday vastaanottaa valituksia koskien ilmoitettua kohdetta tai Omistajaa, on sillä oikeus poistaa ilmoitus sivulta tai poistaa kohteen Omistajan tili ilman erillistä ilmoitusta ja pidättää hänen suorittamansa ilmoitusmaksu. Näin voi tapahtua, jos Spain-Holiday jatkuvasti vastaanottaa valituksia Omistajasta, jos Omistaja rikkoo näitä käyttö- ja palveluehtoja, käyttäytyy epäasiallisesti, rikkoo lakia, kolmannen osapuolen oikeuksia tai näitä käyttö- ja sopimusehtoja tai jos Spain-Holiday hyvässä uskossa näkee, että sen tulee suojella toisten Omistajien kohdetta tai heidän ja Varaajien turvallisuutta.

Spain-Holidaylla on myös oikeus poistaa Omistajan tili ilman korvauksia, jos Omistaja tallentaa epäasiallista materiaalia järjestelmään tai jatkuvasti väärinkäyttää palvelua.

Muissa tapauksissa Omistajalla on oikeus poistaa ilmoitus Spain-Holidayn sivustolta milloin hän sen itse näkee tarpeelliseksi. Näissäkin tapauksissa Omistajan tulee kunnioittaa ja saattaa päätökseen jo sovitut varaukset loma-asunnon vuokrauksesta. Spain-Holiday ei tee palautuksia Omistajan itse poistamasta ilmoituksesta.  

 

15. Yhteydenpito

Spain-Holiday edellyttää Omistajia vastaamaan tiedusteluihin ja varauksiin nopeasti palvelutason säilyttämiseksi. Spain-Holiday pidättää oikeuden ottaa sellaisten omistajien ilmoitukset pois väliaikaisesti, jotka eivät ole saatavilla yli 24 tuntiin.

 

16. Ulkopuoliset linkit

Spain-Holidayn kohdeilmoitukseen saa lisätä ulkopuolisten kotisivuja ja sähköposteja ainoastaan, jos Omistaja lisää paluulinkin omilta sivuiltaan tai blogistaan Spain-Holidayn sivuille. Jos Omistaja lisää linkin tai sähköpostiosoitteen ilman Spain-Holidayn suostumusta tao lisää toistamiseen linkin tai sähköpostiosoitteen jonka Spain-Holiday on jo kertaalleen poistanut, Spain-Holidaylla on oikeus poistaa ko. kohde sivustolta ilman korvausta.

 

17. Maksuehdot

Luottokorttimaksut kulkevat erillisen maksupalvelun kautta Spain-Holidaylle turvallista SSL-verkkosuojattua yhteyttä käyttäen. Maksua ei voi suorittaa käteisellä.

Maksu tapahtuu erillisen maksupalvelutarjoajan kautta, jolla on laillinen lupa toimia maksulaitoksena. Spain-Holiday ei tallenna luottokortin kaikkia tietoja eikä ole vastuussa verkkomaksujen virheistä tai menetyksistä.

 

18. Ilmoituksen maksusuorituksen palautus

Spain-Holiday tarjoaa Omistajille mainostilaa, ei mitään fyysistä tuotetta. Koeaikoja ei myönnetä eikä Spain-Holiday palauta erääntyneiden tai voimassa olevien ilmoitusten maksusuorituksia. Spain-Holiday ei myöskään korvaa Omistajalle sattuneita menetyksiä, jotka liittyvät Omistajan kohteen varauksiin, maksusuorituksiin, vahinkoihin tai vastaavanlaisiin.

 

19. Hintojen ja ehtojen muutokset

Spain-Holiday varaa oikeuden muuttaa palvelun hintoja ja ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Hintojen muutokset astuvat voimaan välittömästi ja Omistajille ilmoitetaan niistä sivuston kautta.

 

20. Asiakirjat

Spain-Holiday vaatii aina lähes poikkeuksetta Omistajia todentamaan ilmoitettavan kohteen laillisen omistussuhteen omistusasiakirjan, kulutuslaskun tai vastaavan välityksellä. Mikäli Spain-Holiday ei vastaanota riittäviä asiakirjoja, Omistajalta evätään oikeus käyttää palvelua.

 

21. Laillistettu vuokraustoiminta

Joillain alueilla Espanjan viranomaiset edellyttävät virallisen luvan asunnon vuokraukseen. Näillä alueilla sijaitsevat kohteet voidaan siis lisätä Spain-Holidayn sivuille ainoastaan jos Omistaja on esittänyt voimassa olevan lisenssin vuokrausoikeudesta.

 

22. Palvelun lisäehdot

Spain-Holidaylla on erilaisia tapoja ilmoitusten julkaisemiseen ja markkinointiin. Omistajan ilmoittaessa Spain-Holidaylla häntä edellytetään hyväksymään eri ilmoitustapoja koskevat ehdot.

Spain-Holiday pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muokata sivustoa, palveluita ja sitä koskevia ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli Spain-Holiday muuttaa näitä käyttö- ja palveluehtoja, siitä ilmoitetaan Spain-Holidayn sivuilla. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä normaalisti sen jälkeen, kun käyttö- ja palveluehtojen muutoksista on ilmoitettu sivustolla, Spain-Holiday olettaa käyttäjän hyväksyneen kyseessä olevien ehtojen muutokset.